LFBP PDF

The subject of this, our th lesson! How did it come to this? Lesson no: , Level: Intermediate Je viens chercher mon fils! One of our listeners was taking up a position as a teacher in a pre-school in France and asked if we would put together some expressions and vocabulary that might be used in a dialogue between the teacher and a parent. Our lesson this time goes back to a joke made by chat-show host Trevor Noah last summer, following the World cup. So what was it all about, again?

Author:Zolojora Vikasa
Country:Iran
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):18 January 2010
Pages:396
PDF File Size:2.22 Mb
ePub File Size:16.71 Mb
ISBN:275-4-23139-469-3
Downloads:75101
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SamutilarAl het onderwijspersoneel krijgt met de komst van deze nieuwe cao een loonsverhoging, een bonus en de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteuners en schooldirecteuren zijn geactualiseerd. Looptijd De cao primair onderwijs heeft een looptijd van 1 maart tot 1 november Hoofdpunten cao primair onderwijs Leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders krijgen vanaf 1 januari een loonsverhoging van 4,5 procent In februari krijgt al het onderwijspersoneel een bonus van euro bruto bij een voltijdbaan.

De transitievergoeding vervalt Lees het hele nieuwsbericht over de cao primair onderwijs Meepraten over de cao AOb-leden praten mee over de cao. Dit kan via de sectorraad primair onderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg.

Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

Wil je actief meepraten? Geef je op voor de sectorraad via AOb-hoofdbestuurder Ellen Scholten. Mail: escholten aob. Activiteiten die in het jaarrooster zijn opgenomen, maken onderdeel uit van de jaartaak en zijn daarmee reguliere werktijd geworden. Op de bapo-dag ben je vrijgesteld van alle werkzaamheden.

Moet je dan toch terugkomen? Dan moet de school dit compenseren. Deze bapo-dag betaal je immers zelf. Welk model is er voor het taakbeleid? In de cao primair onderwijs is gekozen voor een werkverdelingsplan. Dit vervangt het oude basis-en overlegmodel. Het overleg kwam onvoldoende tot stand.

Het team, de individuele leerkracht en onderwijs- en leraarondersteuner krijgen met het werkverdelingsplan zeggenschap over hun eigen werk en alle werkzaamheden op de school. Uitgangspunten Uitgangspunt is dat de werknemer met een voltijdsaanstelling uur per schooljaar kan worden ingezet. Uitgangspunt is ook de lesuren die leerlingen gemiddeld per school krijgen.

Daarbij kan een schoolteam kiezen om uren per fulltime leerkracht les te geven daarop is de financiering gebaseerd maar ook meer. Leerkrachten hoeven niet precies uur les te geven. Het hangt af van wat het team besluit. Als jij dat wilt kun je er voor kiezen om meer lesuren te geven.

Daarvoor moet je instemming geven. Minder lesuren kan natuurlijk altijd. De ene leerkracht vindt het prettig om zoveel mogelijk lesuren te geven, een ander kiest er voor om ook andere taken op de school te kunnen doen. Het werk op de school verdeel je straks dus als team. Wil je weten welke rol de schoolleider heeft bij het opstellen van het werkverdelingsplan en wat er allemaal in het plan moet staan? Bekijk dan de veelgestelde vragen over de cao primair onderwijs Heb ik recht op een vast contract?

Dit hangt af verschillende factoren. In de eerste plaats is het van belang om te weten of je werkzaam bent op basis van een akte van aanstelling of op basis van een akte van benoeming.

Daarnaast kent de cao primair onderwijs verschillende soorten contracten met verschillende spelregels en uitkomsten. Zo mag een werkgever bij contracten voor vervanging in een periode van drie jaar maximaal zes tijdelijke contracten aangaan. Om na te gaan waar je recht op hebt, is het verstandig om contact op te nemen met de medewerkers van het Informatie en Advies Centrum IAC.

GENESYS DIALER PDF

Alles over de cao primair onderwijs

.

EL ULTIMO TEOREMA DE FERMAT LIBRO PDF

List of airports by IATA airport code: P

.

Related Articles