KLAJN PRAVOPIS PDF

SastavIjen je na osnovu postojeee norme i predloga iznetih u strucnoj lingvistickoj literaturi. Za razliku od nekih ranijih prirucnika, recnik se ne ogranicava na pravopis i izgovor, nego se bavi i pitanjima znacenja, gramatike i upotrebe reci. OtucJa nisu sistematski popisivane reci sa odredenim "teskim" glasovima c ie, h,j i slicno , medu kojima je podosta retkih i nepotrebnih, vee se tezilo da sc odaberu oni izrazi, oblici i konstrukcije koji stvamo zadaju teskoee u jezickoj praksi naseg doba. Posebna paznja poklonjena je novijim reCima i imenima koja se redovno javljaju u stampi. Akcenti nisu belezeni, buduei daje njihovo nomliranje i teorijski i tehnicki neizvodljivo u prirucnicima ovog obimao Ijekavski oblici davani su samo u onim slucajevima kad postoji kolebanje, iIi kad se u istom slogujavljaju i drukCije oblicke neizvesnosti. Tip upotrebljenih slava obicna, polucma, kurzivna nema veze s pravilnQseu iii nepravilnoseu pojedine reCi.

Author:Arashibar Tugar
Country:Qatar
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):5 January 2004
Pages:296
PDF File Size:9.59 Mb
ePub File Size:7.60 Mb
ISBN:857-5-23037-655-8
Downloads:80683
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NajoraSastavIjen je na osnovu postojeee norme i predloga iznetih u strucnoj lingvistickoj literaturi. Za razliku od nekih ranijih prirucnika, recnik se ne ogranicava na pravopis i izgovor, nego se bavi i pitanjima znacenja, gramatike i upotrebe reci.

OtucJa nisu sistematski popisivane reci sa odredenim "teskim" glasovima c ie, h,j i slicno , medu kojima je podosta retkih i nepotrebnih, vee se tezilo da sc odaberu oni izrazi, oblici i konstrukcije koji stvamo zadaju teskoee u jezickoj praksi naseg doba. Posebna paznja poklonjena je novijim reCima i imenima koja se redovno javljaju u stampi. Akcenti nisu belezeni, buduei daje njihovo nomliranje i teorijski i tehnicki neizvodljivo u prirucnicima ovog obimao Ijekavski oblici davani su samo u onim slucajevima kad postoji kolebanje, iIi kad se u istom slogujavljaju i drukCije oblicke neizvesnosti.

Tip upotrebljenih slava obicna, polucma, kurzivna nema veze s pravilnQseu iii nepravilnoseu pojedine reCi. Za svaki oblik treba smatrati daje dobar ukoliko nije drukcije receno. Izvestan broj pojmova obraden je pod opstim nazivom, koji je stampan velikim slovima, npr. VeCina odrednica data je u obliku zasebne reci, ali ima i takvih koje se odnose na pojedini glas iIi slova, na pocetak iIi zavrsetak reci.

Stoga, ako se u recniku nc nude odredena rec, treba potraziti njen sufiks iIi zavrsni deo: dermatitis pod -itis, kuprdki pod -ski, preneti pod -neti, itd. Izbacene su odrednice koje su se odnosile iskljucivo na hrvatsku varij antu. Pravopisna tumacenja uskladena su s novim Pravopisom Matice srpske , uz izvesna mala odstupanja koja su naznacena kao takva.

Za pojedine reci i dalje se upucuje na Pravopis iz Pesikan, 1. Jerkovic i M. Pizurica, Matica srpska, Novi Sad P 60 - Pravopis srpskohrvatskoga knjizevnoga jezika, Novi Sad - Zagreb ABC: v.

Imena kao Pera, Iva, Bora, Misa itd. U ijek. Francuska muska imena na -a bolje je menjati kao imenice m. Ipak se za pojedina imena 1I0bicajila promena kao u z. Abdulah: v. Dvostruko a javlja se u imcnima kan Baas v. Aboridzini ne Aboridzani: engl.

Potreban izraz, pod uslovom da se ne upotrebljava kao zajednicka imenica umesto uroaenik iIi starosedelac, nego s velikim slovom kao nacionalno ime allstralij skih domorodaca. Afganistan, aji;anistanski su pravilniji oblici, ali se kod nas upotrebljavaju samo Avganistan, avganistanski. Tennin Afgani Avgani iIi Afganci Avganci , koji oznacava najbrojniju naciju na podrucju Av- aga ganistana, treba razlikovati od termina Afganistanci Avganistanci stanovnici iii drZavljani Avganistana.

Za prave age i begove istorijske licnosti titula se posle imena pise s crticom: Smail-aga, Afehmed-aga, Ibrahim-beg, Gazi Husrev-beg itd.

Ako se dodaje sarno iz postovanja iii u sali, pise se sastavIjeno s imenom: Avdaga, Suljaga, Omeraga, Mehmedbeg itd. Poneki gramatieari su bez stvarnog razloga zabranjivali oblik akra, preuzet iz latinskog, zahtevajuci da se kaze "staviti u altte" i sl. Aguilar, Aguirre sp. AiSa i Ajsa. Ajzenstajn, ne Ejzenstejn. Akira Kurosava, japanski reditelj : ne Akiro. Prosireno znaeenje "izgovor" iIi "opravdanj e" nastalo je u americkom engleskom i danas se prenelo i u druge jezike, ali ga strogi stilisti ne odobravaju.

Alitalija Alitalia, vazduhoplovna kompanija : ne Al Italija. Alpi, u Alpima i Alpe, u Alpama. Anciea, AnCicin: v. Ovu rec u nacelu treba upotrebljavati sarno kad su posredi dye mogucnosti, npr. U recenicama kao "Postojijos nekoliko alternativa", a pogotovu u spoju "jedina alternativa", bolje je upotrebiti drugu imenicu: mogucnosf, resenje, izlaz, put, iii odskora popularni anglicizam opeija.

Andaluzija, andaluski bolje nego andaluzijski , Andaluzanin, -anka ne Andaluzijac, -ijka. Aljehin uobicajeno, mada je ruski izgovor Aljohin.

Amazonka, dat. Amazonki u grckoj mitologiji , s malim a u zllacenju "ratoborna zena". Amundsen, ne Amundzen. Andi, u Andima, rede Ande, u Andarna; andski. Sastavljeno pisanje Angloamerikanci, angloameriCki, ikanski dopusta se kad je znacenje "Amerikanci engleskog porekla". Anglosaksonci, anglosaksonski. Pored osnovnog znacenja nekadasnji stanovnici Engleske , kod nas i u drugim evropskim jezicima upotrebljava se i u znacenju "narodi cngleskog jezika".

Ova imenica ima sarno rnnozinu; pogresno je "anal" u uk:rstenirn reCima. Antarktik, antarktiCki. S crticom sarno ispred imena Anti-Diring i ispred ponovljenog prefiksa, npr.

Ne upotrebljava se ni pri sazimanju samoglasnika v. Vidi i: de; Ie. Antihrist; s malim a u opstem znacenju "bezboznik, nevemik". Suprotno: a posteriori. Antoan fr. Antoine , ne Antuan. Antoanet a fr. Antoinette , Antonijeta ita!. Antonietta i Antonela ita!. Ne postoji ime Antoanela. Antonio, Antoniorn, Antoniov ne -ijem, -ijev : v.

Antverpen flamanski i Anvers francuski ravnopravne su varijante, mada je kod nas prva obicnija. Ne stavlja se u reCima s, k, nek, u kmjim oblicima infinitiva radit, Gitat, doc i glagolskog priloga sadasnjeg trazee, znajue , niti u starinskim oblicima kao mea od me- Apulija, pokrajina na jugoistoku Italije; ne treba kod nas upotrebljavati ita!.

Ne arbiter, osim kao latinizam: Petronije Arbiter rimski pisac , arbiter elegantiarum izg. Atina grad ; Palada Atena boginja. Arktik, arkticki. Arlekin ili Arlekino lik iz ita!. Armen itd. Astek ne Actek ; mn. Asteci ne Acteki ; astecki ne asteski. Nije dobra "pokusaj atentuta", jer sarna rec atentat od lat attentare -- pokusati ima prvobitno znacenje pokusaj ubistva. Nije dobra primenjivati ovaj izraz na gledaoce televizije iii sportskih priredaba, umesto publika iii gledaliste. Augzburg, augzburski po novom Pravopisu: po P 60 bilo je Augsburg.

Australija: Australijanac, -ijanka, australijski, rede Australac, -alka, australski. Austrougarska iii Austro-Ugarska P, u tacki 49 f 1 , dopusta aba obIika, uz napomenu da je "Iogicnije spojeno pisanje". Pridev jeaustrougarski, bez crtice; Alistrougarska monarhija, Austrougarska carevina s velikim A.

VeCina recnika razlikuje autarhiju samovladu, samovlasce od autarkije privredne samodovoljnosti, nezavisnosti od uvoza tudih praizvoda. Prva rec slozena je s auto 12 grclm arhein, "vladati", druga s grckim arkein, "biti dovoljan". Avar i Avarin; mil. S crticom se pise u znacenju "automobilski", npr.

Ipak, za reci koje se osecaju i izgovaraju kao jedinstvene, npr. Avganistan, itd. U nekim recima, npr. B b: vidi v. Baas arapska stranka : ne treba pisati BAAS, jer nije skracenica. Babaroga licnost iz bajke i babaroga kao zajednicka irnenica. Baevold ne nego Bakvold v. Bahama iii Baharne iii Bahamska ostrva , bolje nego Baharni. Bajram; Kurban-bajrarn; Rarnazanski bajrarn. Balaton ne Balatonj : moze se upotrebiti i nas naziv Blatno jezero rnadarsko irne takode dolazi od slovenske reCi blato.

Balkansko poluostrvo. Bangi glavni grad Centralnoafricke RepubJike ; "Bangui" je francuska grafija. Bangkok, bangkocki ne bangkoski, bankoski. Barimor Barrymore , ne Barimur. Barnard Christian Barnard , ne Barnar. Barselona je najtacnija transkripcija za sp.

AL ARABIYYAH BAYNA YADAYK BOOK 1 PDF

Ivan klajn jezicke nedoumice pdf

Yozshugis Revise and sum up all grammar materials. Elements of professional rpavopis commentary. Prepare and act out a situation at the Trade centre. Discussion about leisure time and hobbies. Goodreads helps you keep track of books you want to read. Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KURT VONNEGUT SLAPSTICK PDF

IVAN KLAJN PRAVOPIS PDF

.

2005 MERCURY SABLE OWNERS MANUAL PDF

Klajn sumlja da građani sve više greše u pravopisu

.

Related Articles