CRAATS WISKUNDE PDF

Basiscursus Wiskunde Periode: Najaar Uitwerking van het tentamen van is hier te vinden. Jammer genoeg was het resultaat niet helemaal naar onze wens, al bleek weer dat er een duidelijk verband is tussen het tentamenresultaat en het bezoek van werkcollege, en het doen van de zelftests. Dat betekent niet dat het voor ieder individu afzonderlijk zo duidelijk is, maar wel over het geheel genomen. Het is verkrijgbaar bij de VU boekhandel of via de studentenverenigingen. Als het daar uitverkocht mocht zijn, bestel het dan.

Author:Dolkis Shagar
Country:Ecuador
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):1 June 2009
Pages:55
PDF File Size:13.18 Mb
ePub File Size:1.41 Mb
ISBN:713-9-85010-323-1
Downloads:2347
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MalakoraBasiscursus Wiskunde Periode: Najaar Uitwerking van het tentamen van is hier te vinden. Jammer genoeg was het resultaat niet helemaal naar onze wens, al bleek weer dat er een duidelijk verband is tussen het tentamenresultaat en het bezoek van werkcollege, en het doen van de zelftests.

Dat betekent niet dat het voor ieder individu afzonderlijk zo duidelijk is, maar wel over het geheel genomen. Het is verkrijgbaar bij de VU boekhandel of via de studentenverenigingen. Als het daar uitverkocht mocht zijn, bestel het dan. Voor nood kun je de webpagina van een van de auteurs raadplegen, een deel van het boek is voor eigen gebruik te downloaden.

Zie de website van Jan van de Craats Verder heb je een dictaat Aanvulling basiscursus wiskunde nodig, dat ook verkrijgbaar is bij de boekhandel. Het dictaat is verkrijgbaar als pdf file als je hierop klikt. Het college is vooral een werkcollege. Er zijn twee bijeenkomsten per week raadpleeg het collegerooster voor tijden en locatie.

Je wordt vooral verondersteld daar zelf te werken; dat de docenten het kunnen wisten we immers al. Bij elk college hoort een zelftest. Die moet je echt maken, er blijkt een duidelijk verband tussen het maken van de zelftests en het slagen voor het tentamen.

Op deze site vindt je het programma per college. Het laatste verschilt alleen met betrekking tot de zelftests, die voor deze groep anders geregeld zijn.

De uitwerkingen van de opgaven uit de aanvulling voor de eerste twee hoofdstukken vind je hier , voor hoodfstuk 3 zijn ze onder deze link te vinden.

De uitwerkingen van de hoofdstukken 4, 5, 6 zijn hier te vinden. De laatste uitwerkingen van complexe getallen staan hier. De uitwerkingen van de sommen over volledige inductie staan hier. Om een idee te krijgen van wat we aan het eind van de rit van je verwachten hebben we alvast wat tentamens van vorige jaren hier beschikbaar gesteld.

Er moet wel op gewezen worden dat het tentamen dit jaar af zal wijken van de hierbij gaande tentamens: er zal meer gevraagd worden over complexe getallen en volledige inductie.

ALAN HARRINGTON THE IMMORTALIST PDF

BASISBOEK WISKUNDE PDF

Een Servicedocument bij de rekentoetswijzers 2F en 3F voor het voortgezet onderwijs is hier te vinden. In dit servicedocument zijn ook voorbeeldtoetsen 2F en 3F opgenomen. Opvallende kenmerken van de rekentoetswijzers en de voorbeeldexamens zijn: Ten hoogste 20 procent van de scorepunten bij de examens heeft betrekking op vragen die zonder rekenmachine gemaakt moeten worden. Dit, terwijl in de behandeling van de Wet in de Tweede Kamer op 31 maart zowel de minister als een van de kamerfracties gesteld hebben dat rekenexamens zonder rekenmachine moeten worden afgenomen. Zie in dit verband de Handelingen van de Tweede Kamer, waaruit relevante passages geciteerd worden in de blog van Ben Wilbrink op het forum van de vereniging Beter Onderwijs Nederland die blog bevat ook een link naar de volledige tekst van de Handelingen. De opgaven die zonder rekenmachine moeten worden opgelost, zijn allemaal op het niveau van hoogstens groep 7 van de basisschool. De beheersing van standaardrekenmethodes een van de kerndoelen van het basisonderwijs wordt dus niet getoetst.

DA 3349 FILLABLE PDF

BASISBOEK REKENEN 2e Editie

.

CULT OF ULRIC WARHAMMER PDF

Basisboek wiskunde

.

Related Articles