BASISBOEK ETHIEK PDF

Omschrijving Auteurs In de pers Omschrijving Wat maakt ons leven waardevol? Gaat het liefde, geluk of vrijheid? Maar waar verwijzen die waarden precies naar? En wat moeten we doen om een moreel goed leven te leiden? Kunnen we spreken van algemene morele plichten?

Author:Maushicage Vogul
Country:Uruguay
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):22 November 2017
Pages:281
PDF File Size:10.11 Mb
ePub File Size:7.77 Mb
ISBN:867-2-52254-624-3
Downloads:50999
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazrakusIn deel twee worden de ethische hoofdstromingen voorgesteld. De intentie is van geen belang. De consequenties van een radicaal utilitarisme zijn vergaand. Plichtenethiek De tweede stroming is de deontologie of de plichtenethiek. Goed handelen wordt hier gelijk gesteld met het navolgen van een morele plicht. Een tweede imperatief die Kant poneert, is dat we in ons handelen de mens steeds als doel en nooit louter als middel mogen beschouwen. Het menselijk leven heeft een a priori waarde waar men niet kan aan tornen.

Contract of deugd De contracttheoretici vertrekken vanuit het belang van onze onderlinge afhankelijkheid. Het resultaat van ons handelen hangt vaak af van het handelen van anderen. In een dergelijk — in principe onuitgesproken — contract kunnen dan bijvoorbeeld sommige vrijheden worden opgegeven omwille van de anderen.

Zorgethiek Ook de zorgethiek komt in een apart hoofdstuk aan bod. Het is een praktische ethiek, wars van abstracte principes. Het gaat om de juiste houding van de zorgverlener en om het behouden van relaties tussen concrete mensen.

Doordat er echter geen algemene regels kunnen worden gehanteerd, blijft de zorgethiek mijns inziens een wat ondergeschoven kind vergeleken met de andere ethische tradities.

Hier gaat het over karakter en morele verantwoordelijkheid. Simpelweg omdat dergelijke morele eigenschappen niet bestaan. Dit handboek is niet weggelegd voor de leek. Het is geen vlotte doorlezer. Sommige passages moet je in functie van een goed begrip herlezen en herkauwen. En dan nog bleken ze te taai voor mij.

BARRY CHAMISH RETURN OF THE GIANTS PDF

Basisboek Ethiek

Kagajinn Just a moment while we sign you in to your Goodreads account. Preview — Basisboek Ethiek by Martin van Hees. Martin van Hees is verbonden aan de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam, Thomas Nys aan de afdeling Wijsbegeerte van diezelfde universiteit en Ingrid Robeyns werkt ethiei de vakgroep Praktische filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. The centre connects research groups from sociology, psychology, history, philosophy, public administration, research methods, and statistics.

MIEKE BAL TEORIA DE LA NARRATIVA PDF

BASISBOEK ETHIEK PDF

Nieuwe publicatie: Basisboek Ethiek Anderhalf jaar werkte prof. Ingrid Robeyns UU samen met prof. Martin van Hees VU en dr. Thomas Nys UvA aan een handboek voor beginnende ethici. Onlangs verscheen bij Uitgeverij Boom het resultaat: het Basisboek Ethiek. Morele vraagstukken verkend Wat maakt ons leven waardevol?

HTMLDOC RAILS PDF

Basisboeken

In deel twee worden de ethische hoofdstromingen voorgesteld. De intentie is van geen belang. De consequenties van een radicaal utilitarisme zijn vergaand. Plichtenethiek De tweede stroming is de deontologie of de plichtenethiek. Goed handelen wordt hier gelijk gesteld met het navolgen van een morele plicht. Een tweede imperatief die Kant poneert, is dat we in ons handelen de mens steeds als doel en nooit louter als middel mogen beschouwen.

Related Articles